V dnešnom ekonomicky rozkolísanom svete sa numizmatika stáva stále obľúbenejším koníčkom. Zbieranie mincí a medailí už dávno nie je doménou len nadšencov preháňajúcich sa po poliach s detektorom kovu a hľadajúcich staré mince.

Numizmatika – veda mnohých možností

Numizmatika je relatívne rozmanitá  veda. Áno, jedná sa naozaj o historickú vedu, ktorá sa zaoberá všetkými platobnými prostriedkami a ich historickou úlohou. Zďaleka sa teda nejedná len o bezmyšlienkové zhromažďovanie plieškov s obsahom drahého kovu. Zbieranie numizmatov v skutočnosti predstavuje omnoho sofistikovanejšiu záľubu, než sa na prvý pohľad zdá. Zberatelia sú mnohokrát znalci aj ďalších vedných odborov, ktoré sú s numizmatikou úzko previazané. Za všetky môžeme menovať históriu, ekonómiu, alebo umenie. Táto veda sa zaoberá mincami, medailami, zmenkami, šekmi, cennými papiermi, žetónmi, zliatkami a ďalšími platidlami, ktoré je možne si predstaviť. Numizmatika však neobjíma len obeživo, ale tiež pamätné a zberateľské medaily, ktoré sú minciam vzhľadovo často veľmi blízke, ale oproti nim nemajú nominálnu hodnotu. Funkcia medailí býva spravidla spomienková. Majú nám pripomínať dôležité historické okamihy, osobnosti či miesta.

Investičné mince

Investičná minca Krugerrand 2016Rovnako ako sa numizmatika zaoberá mnohými dielčími pod-odbormi, môžeme diferencovať aj jej priaznivcov – teda zberateľov. Niektorí ľudia vnímajú zbieranie numizmatov čisto ako investičnú záležitosť. Táto skupina si vyberá zo širokej ponuky na trhu tie produkty, ktorých hodnota mincí sa rovná cennému kovu, z ktorého sú vyrazené. Tu sa jedná o investičné zliatky alebo mince, ktorých limitácia sa riadi dopytom. Aby sme si ukázali konkrétny prípad, môžeme menovať napríklad africkú zlatú mincu Krugerrand,  ktorá sa tento rok razí už 50. rokom, alebo veľmi obľúbeného amerického strieborného orla.

Pamätné mince

Ďalšiu zberateľsky vyhľadávanú skupinu tvoria pamätné mince. Aj tieto numizmaty sú obvykle razené z drahých kovov, ale ich nákupná cena sa už nedá prepočítavať koeficientom ceny za uncu zlata či striebra. Hodnota mince je závislá na limitácii emisie, nominálnej hodnote, ale tiež krajinou emitenta, udalosťou, v rámci ktorej bola minca vyrazená, a mnohých ďalších okolnostiach. Ako príklad  môžeme uviesť americké strieborné doláre. Každý rok je v americkej mincovni razených niekoľko pamätných emisií. Všetky návrhy mincí osobne schvaľuje americký prezident a raznica je po ukončení razby zakaždým zlikvidovaná. Ďalším aspektom, ktorý ovplyvňuje hodnotu mince, je tiež prestíž a používané technológie mincovne, ktorá determinuje kvalitu razby. Ďalšou kapitolou sú ochranné prvky, ktoré zabraňujú falšovaniu mincí a značky, ktorých úlohou je zberateľov informovať o emisnom náklade.

Flowing Hair Dollar – rekordný nárast zberateľskej hodnoty

Flowing Hair Liberty Dollar 1794 v Prahe
Flowing Hair Liberty Dollar 1794 v Prahe

Kombinácia vyššie zmienených faktorov môže vyústiť  až v miliónový nárast hodnoty mince oproti nominálnej hodnote, prípadne pôvodnej cene. Príkladom, ktorý hovorí za všetky je v súčasnosti najdrahšia minca sveta – Flowing Hair Liberty Dollar z roku 1794. Hodnota mince vzrástla za viac než 300 rokov z jedného doláru na viac než 10 miliónov dolárov. Za rastom ceny však nestojí len jej „vek“. Je tu aj fakt, že sa jedná o historicky prvý strieborný dolár v histórii Spojených štátov. Bolo vyrazených len približne 2.000 kusov a odhaduje sa, že sa dodnes dochovalo iba 10 kusov tohoto unikátu. „Táto minca naozaj píše dejiny numizmatiky, preto sme radi, že sme ju v spolupráci s Národným múzeom v Prahe a Národným múzeom Americkej histórie mohli predviesť aj záujemcom v Českej republike,“ dodáva Luboš Krčil, riaditeľ Národnej Pokladnice, ktorej česká pobočka priviezla najdrahšiu mincu sveta v roku 2016 do Prahy v rámci európskej tour. Minca pritom obsahuje len 21 gramov rýdzeho striebra. Čisto podľa hodnoty kovu, mala by dnes hodnotu necelých 14 dolárov.

Pamätné medaily

Pamätná medaila
Pamätná medaila

Hodnota pamätných medailí sa dá odvodzovať v podstate rovnako ako v prípade pamätných mincí. Rolu hrá veľkosť nákladu, obsah drahého kovu,  kvalita spracovania atď. Najväčší dôraz je však u pamätných medailí kladený na umelecké spracovanie, príbeh, ktorý medaila „hovorí“ a zručnosť a meno umelca, ktorý je autorom designu.

Historické mince

Kapitolou samou o sebe sú vzácne historické unikáty, u ktorých je hodnotený hlavne ich vek, stav, počet dochovaných exponátov, historické a politické okolnosti vzniku numizmatu,  atď.

Kritérií pre určenie hodnoty je naozaj mnoho, ale pravdepodobne tým najdôležitejším je vzťah majiteľa k svojmu zberateľskému kúsku. Ako sa hovorí, citová hodnota je nevyčísliteľná…

Zanechajte odpoveď

Vložte svoj komentár
Zadajte svoje meno