Rok 2018 je pre Slovákov a Čechov skutočne významný. Pred 100 rokmi naše národy získali vytúženú samostatnosť a stali sa slobodnými. V priebehu uplynulého storočia však boli základné demokratické práva obom národom niekoľkokrát odoprené. Aj v dnešných pomeroch sú často uprednostňované súkromné záujmy nad záujmami spoločnosti, a to sa negatívne premieta do kvality života Slovákov a Čechov. Národná Pokladnica a nezisková organizácia Post Bellum sa pri príležitosti 100. výročia od vzniku ČSR spojili, aby ľudom pripomenuli, že sloboda a demokracia nebola a ani dnes bohužiaľ nie je samozrejmosťou.

Inštitúcie spoločne požiadali pamätníkov, ocenených Cenami Pamäti národa, aby zdieľali svoje príbehy. Práve ich životné príbehy majú slúžiť ako demonštrácia toho, že sloboda prejavu, pohybu a vyznania nebola v poslednom storočí bežnou súčasťou ľudských životov.

Príbehy bojovníkov za slobodu

Do svojich neľahkých osudov nechali prostredníctvom kamery nahliadnuť Otto Šimko (* 1.6. 1924) a Rudolf Dobiáš (* 29. 9. 1934). Pamätníci rovnako ako Národná Pokladnica a Post Bellum veria, že zverejňovanie a šírenie autentických svedectiev z dôb totality pomôže chrániť súčasné demokratické hodnoty ako aj zriadenie.

Obaja pamätníci, ktorých spomienky zaznievajú na videu, boli vplyvom absencie demokracie prenasledovaní, vypočúvaní a perzekvovaní. Otto Šimko kvôli svojmu židovskému pôvodu a Rudolf Dobiáš za šírenie prorežimných letákov. Títo páni napriek tomu prešli svojimi ťažkými životnými cestami so vzpriamenou hlavou a stále majú silu a odhodlanie inspirovať svojimi činmi ďalšie generácie.

Otto Šimko

 „Čo pre mňa zmenená sloboda? To je taká relatívna vec, že pre človeka, ktorý bol v neslobode, znamená tá sloboda všetko.  Ten, ktorý si užíva slobodu si ani neuvedomuje, že je v takom priaznivom postavení, pre neho to vlastne ani nič neznamená. A ľudia, ktorí zažili práve tú neslobodu, čo iste u mňa bolo veľmi vypuklé, tí si to najviac vedia oceniť, čo pre mňa znamená sloboda“, odpovedá 94ročný Otto Šimko na otázku, čo pre neho osobne znamená sloboda.

Pamätná medaila zadarmo, ktorú Národná Pokladnica ponúka pri príležitosti 100. výročia od vzniku ČSR

Pamätná medaila zadarmo pri príležitosti 100. výročia od vzniku ČSR

Ako hmotnú spomienku na 100. výročie vzniku Česko-Slovenska, dovŕšenie našej cesty za slobodou, ponúka Národná Pokladnica pamätnú medailu pre každého zadarmo. Medaila dizajnom pripomína M. R. Štefánika, T. G. Masaryka, ale svojím odkazom tiež ďalších známych aj neznámych hrdinov, ktorí sa v priebehu posledných 100 rokov nebáli postaviť na stranu pravdy a demokracie.

Stanislav Máša – riaditeľ Národnej Pokladnice

„Funkciou numizmatiky je okrem jej primárnej funkcie tiež funkcia archivárska a hovorí sa, že numizmaty sú svedkom dejín. Kiež by aj táto medaila bola svedkom momentu, kedy sa sloboda stala nedotknuteľnou“, vyjadril svoje prianie riaditeľ Národnej Pokladnice, Stanislav Máša.

 

 

 

Celé životné príbehy pamätníkov nájdete tu alebo na videu.

Zanechajte odpoveď

Vložte svoj komentár
Zadajte svoje meno