V dnešnom príspevku si pripomenieme 100. výročie vzniku československej koruny. Z pohľadu našej histórie sa jedná o prelomové výročie, na ktoré si je treba dôkladne zaspomínať. Okamih vzniku novej meny bol symbolom suverenity novo vzniknutého štátu. Národná Pokladnica, významný distribútor pamätných numizmatov, si to myslí tiež, a preto na oslavu výročia vzniku koruny predstavila pamätnú medailu pre každého zadarmo. Najprv si ale poďme pripomenúť, ako sme ku korune vlastne prišli.

Ustanovenie novej meny

Už koncom roku 1918 sa Alois Rašín spolu zo svojimi spolupracovníkmi Jaroslavom Preissom a Vilémom Pospíšilom začali pripravovať na ustanovenie novej meny.
K tomu, aby proces prebehol hladko, zvolili techniku kolkovania. Okolkované boli bankovky nominálnych hodnôt 10 K až 1000 K, ktoré boli vyhlásené za platné v Predlitavsku do 31. októbra 1918. Kolky s nižšou nominálnou hodnotou  10 h, 20 h, 50 h a 1 K boli vyrobené v tlačiarňach Českej grafickej únie. Kolkovacia akcia bola v Čechách zahájená 3. marca a trvala iba 6 dní. Na Slovensku bolo kolkovanie ukončené 12. marca.

Okolkovaná mena alebo dočasné štátovky sa tak stali prvými platidlami v histórii československej meny. O správu nových platidiel sa od roku 1919 staral Bankový úrad ministerstva financií. Primárnou úlohou tejto inštitúcie bolo vytvoriť emisie nových československých platidiel, ktoré by okolkovanú menu nahradili. Štátovky s nižšou nominálnou hodnotou boli tlačené v tlačiarňach na území Československa, zatiaľ čo vyššie nominály boli kvôli hrozbe falšovania zverené technologicky vyspelejším tlačiarňam v zahraničí. Prvá emisia sa však falšovaniu nevyhla. Z dôvodu precíznejšej ochrany bolo vtedy nutné vydať pre vyššiu nominálnu hodnotu tzv. štátovky II. emisie.

V rovnakej dobe začali vznikať i prvé československé mince. Bankový úrad ministerstva vnútra vypísal súťaž na ich výtvarné návrhy už v roku 1919. V tej dobe však nebola na našom území v prevádzke žiadna mincovňa. . Prvé mince preto vznikli až po rekonštrukcii kremnickej mincovne. Úplne prvé mince, ktoré tu boli v roku 1921 razené, boli koruny podľa návrhu výtvarníka Otakara Španiela.

100. výročie vzniku československej koruny pripomína medaila zadarmo

Práve motív tejto krásnej mince, uvoľnenej do obehu v roku 1922 si zvolila Národná Pokladnica ako symbol 100. výročia od vzniku československej meny a práve tento motív zdobí i novú pamätnú medailu, ktorú si za cenu poštovného a balného môže objednať každý.

Všetky informácie o pamätnej medaile zadarmo sú k dispozícii tu: www.vyrocie-koruny.sk.

Zanechajte odpoveď

Vložte svoj komentár
Zadajte svoje meno