Zbieranie mincí je vášeň. Vášeň, do ktorej si každý zberateľ premieta svoje priania, ďalšie koníčky, záľuby a vedomosti. Mince zbierajú doktori i stolári, umelci i ekonómovia. A tiež milovníci histórie a literatúry. A tak sa stane, že svetlo sveta občas zhliadne aj fascinujúca unikátna kompilácia, zostavená na želanie.

Kto plní zberateľské želania?

Denár Julia Ceasara
Denár Julia Ceasara

Priania svojich klientov sa  intenzívne snaží naplniť popredný slovenský distribútor mincí a medailí – spoločnosť Národná Pokladnica. “Veľmi radi plníme takmer nesplniteľné individuálne želania zberateľov – je to pre nás radosť aj výzva!”, dodáva riaditeľ Národnej Pokladnice Luboš Krčil. Práve pracovníkom Národnej Pokladnice sa v kooperácii so svojimi zahraničnými dodávateľmi a spolupracovníkmi podarilo splniť sen jednému zberateľovi. Ten sa dočkal jedinečnej kompletnej sady dvanástich historických mincí, zostavených podľa geniálneho literárneho diela nazvaného „Životopisy 12 cisárov“ (De Vita Caesarum) od Gaie Suetonia Tranquilla. Toto významné dielo, ktoré tvorí celkom osem kníh, obsahuje biografie dvanástich po sebe vládnucich rímskych cisárov.

Autor životopisného veľdiela

Gaius Suetonius Tranquillus (narodený okolo roku 75, zomrel medzi rokmi 130 – 140 nášho letopočtu) bol rímsky polyhistor, obhajca a učiteľ gramatiky. Bol tiež literátom s všestrannými záujmami a napísal veľké množstvo rôznych téz z mnohých odborov. Najväčšiu pozornosť však venoval biografiám. Jeho najznámejšie a historicky najzaujímavejšie je práve dielo Životopisy dvanástich cisárov, ktoré sa navyše zachovalo takmer v úplnosti, chýba z neho len niekoľko počiatočných kapitol životopisu Julia Caesara, vrátane predslovu, ktoré boli v stredoveku stratené. O ich existencii sa vie len zásluhou svedectva byzantského mnícha Laurentia Lyda z 6. storočia.

Suetonius si bol vedomý toho, že nepíše historický román, ale biografie, a preto dodržiaval určitú kompozíciu, v rámci ktorej nepopisoval udalosti chronologicky, ale podľa určitých vecných hľadísk. Jeho dielo sa stalo vzorom pre historickú literatúru a vytvorený štýl životopisov sa presadil aj do neskoršej európskej literatúry. Prakticky až do obdobia baroka bol predlohou a inšpiráciou pre písanie životopisných diel.

Historická minca
Historická minca

Sada mincí antického Ríma

Ale vráťme sa späť k samotným minciam: vzácne numizmaty pochádzajú z Rímskej ríše z prvého storočia pred naším letopočtom a z prvého storočia nášho letopočtu. Na averze každej z mincí je vyobrazený portrét cisára, ktorý práve vládol. Hodnota mincí zodpovedala vtedajšej hodnote kovu, z ktorého bola vyrazená. Predstavovala vlastne úradné potvrdenie, že daný kov má určitú hmotnosť a určitú kvalitu.

Každý exemplár tejto výnimočnej kompilácie nesie portrét jedného z cisárov, ktorého životný príbeh pútavo zachytil Suetonius vo svojej knihe. Dvanásť mincí, dvanásť životopisov, dvanásť pútavých príbehov. Prinesieme vám ich čoskoro aj v našom blogu.

1 Koment

Zanechajte odpoveď

Vložte svoj komentár
Zadajte svoje meno