Prvá časť trilógie o histórii Česko-Slovenska

Radi by sme Vás uvítali na zahájení trilógie, ktorá je venovaná spoločnému štátu Čechov a Slovákov, jeho vzniku a následnému vývoju.

V úvodnom článku zo série o histórii Česko-Slovenska Vám predstavíme udalosti, ktoré viedli k vzniku Česko-Slovenska v roku 1918. Ste zvedavý, prečo sa na blogu venovanom numizmatike zaoberáme práve touto tematikou? Sledujte náš blog naďalej a zanedlho sa to dozviete! Dnes Vám prezradíme len to, že približne v týždenných intervaloch, na Vás čaká s koncom trojdielneho rozprávania veľké numizmatické prekvapenie…

Obdobie prvej svetovej vojny

Českí a slovenskí politici a aktivisti usilovali o zrovnoprávnenie Čechov a Slovákov v rámci rakúsko-uhorskej monarchie, a tým tiež o podiel na moci a riadení. Túto myšlienku ukončila vojna a následne perzekúcie zo strany mocenských orgánov monarchie. T. G. Masaryk spoločne s Milanom Rastislavom Štefánikom a Eduardom Benešom presadzovali vznik samostatného štátu Čechov a Slovákov na území bývalých Zemí koruny Českej a Horného Uhorska.

28.október 1918 – vznik Česko-Slovenska

Masaryk v Londýne a Beneš so Štefánikom vo Francúzsku dosiahli svojou aktívnou činnosťou vyjadrenie vlády Spojených štátov amerických a Francúzska o uznanie nároku česko-slovenského národa na samostatnosť.
9. augusta 1918 uznala britská vláda bojové česko-slovenské jednotky za súčasť ozbrojených síl Dohody.
14. októbra 1918 bola ustanovená česko-slovenská vláda, ktorú
štáty Dohody uznali. Funkcie prezidenta sa ujal T. G. Masaryk, E. Beneš sa stal predsedom ministerskej rady a M. R. Štefánik prvým ministrom vojny.
18. októbra 1918 slávnostne predniesol Masaryk v Paríži deklaráciu nezávislosti, tzv. Washingtonskú deklaráciu, ktorú predtým zaslal americkému prezidentovi Wilsonovi ako Vyhlásenie nezávislosti česko-slovenského národa.

Od ranných hodín dňa 28. októbra 1918 dochádzalo ku zhromažďovaniu ľudu. Rozšírila sa informácie o Rakúsko-Uhorskom prijatí podmienok kapitulácie. Podmienky obsahovali aj uznanie autonómie národov monarchie, ktoré si ľudia vyložili ako uznanie nezávislosti. Táto správa sa stala impulzom k živelným demonštráciám, pri ktorých ľudia jasali v uliciach a ničili symboly Rakúsko-Uhorska. Národný výbor vydal vyhlásenie o vzniku republiky a prevzal kontrolu nad úradmi.

Deklarácia slovenského národa

Deklarácia slovenského národa (známa taktiež ako Martinská deklarácia) je dokument z 30. októbra 1918, ktorý bol prijatý na zhromaždení v Martine. Účastníci zhromaždenia sa prihlásili k samourčovaciemu právu národov a ustanovili Slovenskú národnú radu ako jedinú oprávnenú vystupovať v mene slovenského národa. Týmto aktom Slováci, nezávisle na udalostiach v Prahe, oficiálne zrušili zväzok s Uhorskom. Zavŕšili tak úsilie zahraničného odboja za vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Vznikom Česko-Slovenska to všetko začalo. Zaujímajú Vás aj ďalšie historické míľniky v takmer 100-ročnej histórii Česko-Slovenska? Sledujte ďalšie príspevky na blogu. Okrem historických faktov a zaujímavostí Vás na konci čaká už spomínané numizmatické PREKVAPENIE!

 

 

 

Zanechajte odpoveď

Vložte svoj komentár
Zadajte svoje meno