V mnohých regiónoch krajín tretieho sveta, ako je Latinská Amerika, Ázia, alebo Afrika, predstavuje ťažba zlata pre ich obyvateľov jediný príjem. Malé ťažobné spoločnosti a drobné zlaté bane fungujú často ako rodinné podniky. Prácu v nich nájdu celé miestne komunity, ktoré sú na príjme z predaja zlata z týchto zdrojov úplne závislé. Závislé sú však aj na prírodných zdrojoch a samy na sebe v rámci miestnych komunít. Pre životnú stabilitu baníkov, ich rodín a celých miestnych komunít je preto nevyhnutné, aby boli všetky faktory tvoriace ich sociálne, pracovné a environmentálne prostredie v harmónii.

Aby bola táto misia naplnená, je často nutné zasiahnuť zvonku. V roku 2004 bola založená Aliancia pre zodpovednú ťažbu (ARM), ktorá si kladie za cieľ nastaviť v malých zlatých baniach v rozvojových krajinách také podmienky, ktoré uľahčia a skvalitnia život komunít, ktoré sú na ťažbe zlata existenčne závislé.

Pomocou certifikácie týchto baní a ťažobných spoločností sa im tieto podmienky pomaly, ale isto darí implementovať. Proces získania certifikácie je často veľmi náročný, nákladný a mnohokrát trvá aj niekoľko rokov. Bane musia často kompletne zmeniť svoje fungovanie a začať pracovať tak, aby naplnili vysoký štandard, ktorý certifikácia vyžaduje. K dosiahnutiu certifikácie a finančnej podpory im preto pracovníci z Aliancie pre zodpovednú ťažbu pomáhajú a ich činnosť spoločne s ďalšími kontrolnými orgánmi monitorujú.

Ak bane certifikáciu získajú, môžu predávať zlato označené ako certifikované (fairmined = férovo vyťažené). ARM napojí bane na širokú sieť serióznych dodávateľov, ktorí zlato vykupujú za férovú cenu, a súčasne zaplatí príplatok, ktorý potom bane použijú ako investíciu do fungovania bane alebo svojich baníkov.

Ako vyzerá necertifikovaná baňa, a prečo je zodpovedná ťažba dôležitá?

Malé ťažobné spoločnosti a komunitné bane zamestnávajú až 90% svetových robotníkov a produkujú približne 10% z celkovej produkcie zlata. Finančné prostriedky týmto baniam často nedovoľujú zabezpečiť pre svojich baníkov bezpečné pracovné prostredie ani vhodné sociálne zázemie. Vo veľkom meradle sú používané chemikálie, ako je ortuť, nebezpečná pre zdravie baníkov aj pre prírodné zdroje. Výnimkou nie je ani zamestnávanie detí, ktoré sú posielané do tunelov, príliš malých, aby boli priechodné pre dospelých baníkov. Sú odlesňované pralesy a kontaminované zdroje pitnej vody, natoľko dôležité pre harmonickú symbiózu. Zlato je mnohokrát vykúpené pod cenu alebo sa stáva prostriedkom pre špinavé obchodné praktiky.

Spoločnosť nie je k problémom tretieho sveta ľahostajná!

Vďaka Aliancii pre zodpovednú ťažbu, jej partnerom a osvete sa však darí situáciu v týchto baniach meniť. Baníkom a ich rodinám sa vracia na pery úsmev!

Dôkazom toho, že spoločnosti nie je pôvod zlata ľahostajný, dokladá okrem iného aj fakt, že už dva roky po sebe bola špeciálna medaila, odovzdávaná laureátom Nobelovej ceny mieru, vyrazená z certifikovaného zlata. Tento rok bola cena udelená kolumbijskému prezidentovi Juanovi Manuelovi Santosovi. Zlato, použité na výrobu medaily Nobelovej ceny mieru, pochádza zhodou okolností tiež z malej kolumbijskej bane. Táto skutočnosť má obrovský symbolický význam, najmä pri krajine, ktorá prechádza takou radikálnou premenou.

Vďaka osvetovým aktivitám je certifikované zlato každým dňom žiadanejšie. Za necelé tri roky sa ho predalo takmer 400 kg a prognózy na ďalšie roky odhadujú vzostupnú tendenciu. Férovo vyťažené zlato používa pre svoje šperky a hodinky aj svetoznámy výrobca Chopard. Najvyššie ocenenie na filmovom festivale v Cannes – Zlatá palma – je spracovávaná z certifikovaného zlata od roku 2014, rovnako ako zlatý vavrínový veniec na tohtoročných olympijských hrách v Riu. V 21 krajinách po celom svete dnes nájdeme 121 spoločností, ktoré pracujú so zlatom vyťaženým v 10 certifikovaných baniach v Afrike, Ázii a Južnej Amerike.

Prvé medaily z certifikovaného zlata na Slovensku a v Čechách vypredané v priebehu 2 dní!

Spoločnosť Národná Pokladnica je prvou spoločnosťou na Slovensku a v Českej republike, ktorá svojim zákazníkom ponúkla zlaté ¼ uncové medaily z certifikovaného zlata! Detailne prepracovaný motív od známeho medailéra Vladimíra Oppla pripomína 660. výročie korunovácie Karola IV. za rímskeho cisára. Karol IV. bol vzdelaným a spravodlivým vladárom, ktorý udržiaval vzťahy s humanistami po celom svete. Práve jeho vyobrazenie ako rímskeho cisára na medaile vyrazenej z certifikovaného zlata len umocňuje symboliku a poslanie celého projektu zodpovedné ťažby. Medailu vyrazila Nórska mincovňa, kde sú už od roku 1902 každoročne razené aj medaily Nobelovej ceny mieru. Táto mincovňa je rovnako ako Národná Pokladnica súčasťou materskej spoločnosti Samlerhuset a hrdým partnerom celého projektu usilujúceho sa o certifikáciu malých ťažobných spoločností.

Najaktuálnejšie informácie a fotky nájdete vždy na našom Facebooku!

Zanechajte odpoveď

Vložte svoj komentár
Zadajte svoje meno