Prečo je americký strieborný orol tak populárny?

Túto otázku si pokladáme nielen my, ale tiež mnoho investorov, zberateľov a bádateľov a rozhodne sa na ňu nedá odpovedať jedným slovom. Nie je totiž len jediný dôvod, prečo je Americký strieborný orol tak obľúbený – je ich minimálne päť!

Hodnotná investícia v neistej dobe

Silver Eagle 2016 Avers
Silver Eagle 2016 – averz

Mincový kov tejto emisie – striebro – je spoločne so zlatom a ďalšími drahými kovmi dlhodobo považované za komoditu, ktorá v dobách hroziacej vysokej inflácie a neistoty naberá na hodnote. Striebro zostávalo dlhú dobu v tieni svojich drahších kolegov, zlata a platiny, ale v poslednej dobe sa situácia mení. Spotreba striebra už niekoľko rokov prevyšuje produkčné možnosti a jeho zásoby sa výrazne zmenšujú. Počínajúci nedostatok striebra tak významne zvyšuje jeho cenu. Pre mnoho významných investorov sa preto striebro stalo alternatívnym nástrojom k dlhopisom a akciám.

Vládna garancia kvality

Medzi striebornými produktami je významná skupina produktov nazvaná investičné striebro, kam patria strieborné zliatky, strieborné tehly a strieborné mince. Sú definované zákonom a musia spĺňať podmienky (napr. majú rýdzosť najmenej 900/1000, boli vyrazené po roku 1800, sú alebo boli v krajine svojho pôvodu zákonným platidlom). Nákup takýchto mincí je oslobodený od dane s pridanou hodnotou (tzv. DPH). Každoročne je zverejňovaný zoznam investičných mincí, ktorý má právnu platnosť. Kvalitu strieborných investičných mincí garantuje emitent, čo je u Strieborného amerického orla vláda USA. Podľa prísnych predpisov Spojených štátov amerických každá emisia vyžaduje osobný súhlas prezidenta USA.

Atraktívna jedinečnosť

Strieborný americký orol je o to atraktívnejší, že sa nástroje použité k výrobe jednotlivých emisií na konci každého roku zničia – a to bez ohľadu na to, že dopyt po minci mnohonásobne prevyšuje ponuku a tiež bez ohľadu na to, ako náročná je príprava razidla.

Na zaistenie reliéfnych partií, plastiky a mincovej plochy je potrebná precízna ručná rytecká práca, ktorej konečné úpravy sa robia pod mikroskopom. Vytvorenie naozaj dokonalých razidiel trvá desiatky hodín a tento čas sa nedá skrátiť, pokiaľ má byť výsledok razby skutočne dokonalý. Prechod medzi zrkadlom leštenej mincovej plochy a reliéfom musí byť ostrý a presne vymedzený. Plochu razidla je nutné následne rozleštiť do zrkadlového lesku. Vlastný proces leštenia razidiel preto prebieha veľmi zdĺhavo. Rovnako ako rytci, aj leštiči pracujú celé hodiny pod mikroskopom. Pomocou špeciálnych nástrojov, drievok a kože nanášajú na oceľové razidlo špeciálnu leštiacu pastu s obsahom diamantov rôznej hrubosti. Tu opatrnými pohybmi roztierajú a celú mincovú plochu musí po vyleštení opatrne očistiť od zvyškov leštidla. Potom celý proces znovu opakujú s leštidlom obsahujúcim diamanty nižšej hrubosti. A potom znovu a znovu. V poslednej fáze sa už leštia diamanty s priemerom jedného mikrónu. Vďaka tomu potom pri razbe vzniká pôsobivé umelecké dielo.

Majestátnosť averzu

Averz numizmatu nesie štylizované vyobrazenie amerického orla bielohlavého, heraldického zvieraťa USA, ktoré sa nachádza v ich štátnom znaku. V rámci heraldiky je orol vznešeným kráľom vtákov a prenesene je symbolom moci, víťazstva a vlády. Spoločne s levom patrí k najvyššie ceneným heraldickým figúram. Nad jeho hlavou je vyrazených 13 päťcípych hviezd, ktoré symbolizujú 13 pôvodných zakladajúcich štátov USA.

Pôsobivá krása reverzu

Silver Eagle 2016 Revers
Silver Eagle 2016 – reverz

Na reverze mince sa od samého počiatku histórie investičného Strieborného amerického orla, teda od roku 1986, nachádza veľmi jednoduchá, avšak naozaj pôsobivá kompozícia, nazvaná Walking Liberty (Kráčajúca Sloboda). Návrh však nevznikol v roku 1986 pre investičné strieborné mince, ale o sedem desaťročí skôr. Jeho autorom je slávny americký sochár a mincér nemeckého pôvodu Adolph Alexander Weinman, ktorému bola inšpiráciou legendárna francúzska minca Sower. Prvá emisia mincí Kráčajúca Sloboda bola razená v rokoch 1916–1947 a od svojho začiatku bola mimoriadne obľúbená, dodnes je odborníkmi aj laickou verejnosťou považovaná za najznámejší, najkrajší a najslávnejší výjav, ktorý bol kedy vyrazený na americký dolár.

Dominantou tejto kompozície je postava ženy, oblečená do dlhých rozviatych šiat, s dlhými rozviatymi vlasmi a s vlajúcou americkou vlajkou cez ramená. Žena je natočená k lúčom práve vychádzajúceho slnka a symbolicky kráča v ústrety novému dňu, teda novým začiatkom, novým príležitostiam. Ľavou pažou zviera zväzok zelených ratolestí vavrínu a dubu, ktoré sú symbolom civilnej a vojenskej slávy. Pravá paža symbolizuje duchovnú slobodu.

Popularita jednotlivých emisií Strieborného orla z roka na rok rastie, a preto sa radí medzi najvyhľadávanejšie mince sveta. Pravidelne sa stáva, že mincovňa Spojených štátov nie je schopná pokryť obrovský dopyt po týchto minciach. Emisia z roku 2015 bola vypredaná už v júli.

Všetky americké strieborné mince razí Mincovňa USA na objednávku amerického Kongresu. Keďže sa motív vyobrazený na minci od roku 1986 nezmenil, existuje mnoho fascinovaných zberateľov vlastniacich všetky emisie, ktoré sa doposiaľ objavili.

Zanechajte odpoveď

Vložte svoj komentár
Zadajte svoje meno