Príbeh prvý – život a vláda uhorskej kráľovnej

Mária Terézia Walburga Amália Kristína sa narodila 13. mája 1717 vo Viedni habsburským rodičom, cisárovi Karlovi V. a Alžbete Kristíne Brunšvickej

Detstvo a mladosť 

Celé meno Márie Terézie znie: Mária Terézia Walburga Amália Kristína. Narodila sa 13. mája 1717 vo Viedni habsburským rodičom, cisárovi Karlovi V. a Alžbete Kristíne Brunšvickej. Keď zomrel jej jediný brat Leopold, získala ako najstaršia dcéra nárok na habsburský trón. Mária Terézia bola vychovávaná jezuitmi a učila sa niekoľko svetových jazykov, náboženstvo, dejiny, umenie, venovala sa hudbe, tancu a dokonca aj herectvu.

Z dohovoreného zväzku skutočná láska

Mária Terézia svojho manžela Františka hlboko milovala

So svojím budúcim manželom Františkom Štefanom Lotrinským sa zoznámila, keď mala iba päť rokov a on mal 15. Sobáš im komplikoval nielen 10-ročný vekový rozdiel, ale aj vtedajšia politická situácia. Spojenectvo medzi Habsburgovcami a Lotrinčanmi mohlo totiž popudiť už aj tak nahnevané Francúzsko. Vďaka neskoršej strate Lotrinska a uznania pragmatickej sankcie Francúzskom, už svadbe nič nestálo v ceste. Zamilovaný pár bol zosobášený vo Viedni 12. februára 1736. Postupne sa im narodilo 16 detí.

Zložité začiatky mladej panovníčky, jedinej ženy z habsburskej dynastie na uhorskom tróne

Mária Terézia nastúpila na trón po smrti svojho otca 20. októbra 1740. Mala vtedy iba 23 rokov a dedičstvo prevzala v značne neutešenom stave. Zem bola vyčerpaná neúspešnými vojnami, chýbali vojenské a politické osobnosti. Bavorský vojvodca Karol Albrecht, ktorý Máriu Teréziu ako panovníčku – ženu neuznával, si nárokoval vládnuť nad českými a rakúskymi krajinami. Španielsko sa zase dožadovalo Lombardska. Pruský kráľ Fridrich II. žiadal o presunutie niektorých sliezskych kniežatstiev a Španielska výmenou za dva milióny zlatých. Mladá panovníčka odmietla.

Fridrich II. – hlavní nepřítel Marie Terezie

Nekonečná vojna o rakúske dedičstvo

16. decembra 1740 začala vojna o rakúske dedičstvo. Na stranu Pruska sa postavilo Nemecko, Španielsko, Bavorsko, Sasko a Francúzsko a jediným spojencom Rakúska bolo Anglicko, ktoré ho podporovalo najmä finančne. Oslabená krajina však potrebovala pomoc vojenskú. V marci 1741 získala Mária Terézia vojenskú podporu Uhorska. Na oplátku oslobodila šľachtu od daní a sľúbila im väčšiu politickú samostatnosť. 25. júna toho istého roku bola Mária Terézia korunovaná uhorskou kráľovnou, čo ešte upevnilo jej pozíciu. V roku 1742 podpísalo Prusko s Rakúskom mierovú dohodu. Prusko sa zmocnilo časti Sliezska a svoje vojenské úsilie potom sústredilo na dobytie Čiech, kde sa usídlila francúzska šľachta. Česká krajina sa napokon vrátila späť do rúk Rakúska.

Ťažké životné chvíle Márie Terézie

V roku 1743 bola Mária Terézia korunovaná v Prahe za českú kráľovnú. V nasledujúcich rokoch opäť dochádza aj napriek uzavretiu mierovej dohody, ku konfliktom s Pruskom. Rakúsko bolo vďaka početným vojnám vysilené a Mária Terézia prišla o svoju sestru Máriu Annu, ktorá umrela vzápätí nato, čo porodila mŕtve dieťa.

Rovnako ako ľud, je nekonečnými vojenskými spormi s Francúzskom, unavené aj spojenecké Anglicko, ktoré tlačí Máriu Teréziu k podpísaniu mierovej dohody. Konzervatívna Rakúšanka váha a dohodu zdržiava. Anglicko preto uzavrie mier s Francúzskom bez nej. Neskôr je však okolnosťami na podpis donútená a 18. októbra 1748 dochádza k ukončeniu bojov o rakúske dedičstvo. Dohodou Rakúsko síce definitívne stráca Sliezsko a ďalšie drobné územia, ale súčasne obhajuje Holandsko a Miláno. Krajiny, ktoré na mierovú dohodu pristúpili, navyše definitívne potvrdili pragmatickú sankciu – zaisťujúcu dedičné právo pre ženských následníkov trónu v Habsburskej monarchii pod vládou Habsburgovcov.

Tereziánske reformy

Dlhé vojenské roky oslabili Rakúsko a Mária Terézia si uvedomovala, že aby bola monarchia zachránená, je nutné pristúpiť k modernizácii. Cieľavedomá panovníčka dala vzniknúť mnohým pokrokovým reformám. Tie sú nazývané ako Tereziánske, na ktoré nadväzujú jozefínske reformy jej pokračovateľa –  syna Jozefa II.

Na základe týchto reforiem bola napríklad centralizovaná správa monarchie, štátna správa bola zase sprofesionalizovaná. Trestné právo bolo konsolidované, avšak niektoré jeho pasáže neboli od stredoveku príliš pozmenené. Boli napríklad tolerované brutálne praktiky pri výsluchu, ako je mučenie. Za vlády Márie Terézie boli vytvorené katastre, podobné tým dnešným. Štát podporoval podnikanie a bolo zavedené clo. S pomocou Johanna Ignaza Feilbegra bolo reformované školstvo. Výsledkom spoločnej práce bolo vydanie všeobecného školského poriadku, spoločnej vzdelávacej povinnosti pre dievčatá aj chlapcov, typizácia škôl a mnoho ďalších. Za jej vlády vznikali nové cestné komunikácie, boli číslované domy a zjednotené merné jednotky.

Rakúsky tolar Márie Terézie 1740 – 1780

Ďalšou významnou zmenou bola menová reforma, ktorá zahŕňala centralizáciu mincovníctva, jednotný vzhľad mincí, prvé papierové peniaze a iné.

Mária Terézia aj napriek vláde osvietenskému absolutizmu zostala značne konzervatívne presvedčená katolíčka protireformačného zamerania. Svojich poradcov si však vyberala z ich radov a preto boli výsledky reforiem vyvážené.

Záver života a posmrtné zmierenie s celoživotným sokom

Smrť milovaného manžela ju veľmi zarmútila

Posledné roky života boli pre Máriu Teréziu náročné. Nikdy sa nedokázala zmieriť so smrťou svojho manžela. Vek ju zaťazoval pri častých nezhodách so synom Jozefom ako aj krátka, ale stresujúca vojna o bavorské dedičstvo, ktorú začal opäť Fridrich II.

Kráľovná trpela vysokým krvným tlakom a pľúcnou dysfunkciou, na ktorú 29. novembra 1780 zomrela. Bola pochovaná v kapucínskej krypte vedľa svojho manžela a milovanej vychovávateľky. Počas intenzívnych bohoslužieb jej vzdal česť dokonca aj jej celoživotný nepriateľ Fridrich II.

300. výročie Márie Terézie

V nasledujúcom príbehu si bližšie pripomenieme reformy v mincovníctve, ktorých cieľavedomá panovníčka vykonala požehnane. V poslednom článku si priblížime históriu a hodnotu niekoľkých vzácnych mincí, ktoré boli razené počas jej vlády.

 

 

Národná Pokladnica a Slovenské Národné múzeum – Historické múzeum uvádza jubilejnú numizmatickú výstavu k 300. výročiu narodenia Márie Terézie.

Príďte sa pozrieť na krásny zlatý dvojdukát, ktorý bol razený len dva roky, obľúbený kremnický toliar Márie Terézie a ďalšie zaujímavé numizmatické lahôdky.

Prosím potvrďte účasť

Zanechajte odpoveď

Vložte svoj komentár
Zadajte svoje meno