Rok 2018 je rokom významných výročí. Okrem okrúhlych výročí udalostí, ktoré navždy zmenili naše dejiny, si už za pár týždňov pripomenieme to najzásadnejšie – 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska. 100 rokov od okamihu, kedy sa začala písať nová historická kapitola našich dejín pripomína kilogramová strieborná medaila.

V roku 1918 získalo Česko-Slovensko konečne nezávislosť. Za slobodou Čechov a Slovákov stálo obrovské úsilie mnohých neúnavných ľudí. V ich čele stál Milan Rastislav Štefánik a Tomáš Garrigue Masaryk. Národní hrdinovia, bez ktorých pomoci by sa náš národ len ťažko vymanil z područia Rakúsko-Uhorska.

 Kilogramová strieborná medaila síce vyniká priemerom až 100 mm, ale všetci, ktorí sa podieľali na osamostatnení nášho národa, sa na ňu bohužiaľ nezmestia. Za všetkých statočných bojovníkov sme preto vybrali M. R. Štefánika a T. G. Masaryka.

kilogramová strieborná medaila
Jubilejná medaila z 1 kg rýdzeho striebra

Jednou z hlavných tém tohtoročných osláv 100. výročia sú česko-slovenské vzťahy. Práve vzťahy medzi oboma národmi zostali a zostávajú aj po rozdelení Republík nadštandardné. Motívy portrétov oboch národných reprezentantov majú reflektovať, okrem politického a kultúrneho vplyvu vzniku ČSR, tiež túto skutočnosť.

Hlavným posolstvom kilogramovej striebornej medaily však zostáva téma krehkosti slobody, ktorá nikdy nebola, a nie je samozrejmosťou.

A pretože toto posolstvo považujeme za mimoriadne dôležité, vybrali sme pre kilogramovú medailu i mimoriadnu špecifikáciu. Numizmat bol razený do 1 kg rýdzeho striebra (AG 999/1000) a v tej najvyššej kvalite – špeciálnym lešteným razidlom.

Každý exemplár má navyše individuálne číslo na hrane, ktoré zdôrazňuje výnimočnosť razby a jej prísnu limitáciu, ktorá bola stanovená na iba symbolických 100 exemplárov pre celý svet.

Vďaka vysokému reliéfu vyniknú aj drobné detaily motívu, ktorého autorom je rešpektovaný medailér Mgr. Art Miroslav Hric, ArtD.

Súčasťou darčekového balenia, v ktorom zákazníci 1 kg medailu dostanú, je tiež pamätná medaila vyrazená k 85. narodeninám T. G. Masaryka. Táto pamätná razba, ktorej dizajn bol navrhnutý legendárnym česko-slovenským medailérom Otakarom Španielom, bola vyrazená v roku 1935 v Kremnickej mincovni.

Dalšie informácie o striebornej 1 kg medaile „100 rokov od vzniku ČSR” TU.

Zanechajte odpoveď

Vložte svoj komentár
Zadajte svoje meno